راهبردهای موثر کاهش جرم

۳۴,۲۰۰ تومان

نویسنده: جیمز آلبرت – دیلیپ کی . داس/ سال 1395

ترجمه: دکتر اعظم مهدوی پور

1 در انبار

راهبردهای موثر کاهش جرم

۳۴,۲۰۰ تومان

question