محصول به سبد خرید اضافه شد
0
۰ از ۵
(از ۰ نظر)

دوره شناسای آیین دادرسی کیفری

موجود

مولف: دکتر محمود آخوندی
سال چاپ: 1394
مجموعه کتابی که پیش روی شماست، یکی از جامع‌ترین و کاملترین کتابها در زمینۀ آیین دادرسی کیفری است، که به قلم زرین و ارزشمند مرحوم دکتر محمود آخوندی در به رشتۀ تحریر درآمده است.

 

جلد پنجم: آیین دادرسی کیفری ( کاربردی ) : ناموجود

2 در انبار

تعداد
قیمت:
۱۴۸,۰۰۰ تومان

دوره شناسای آیین دادرسی کیفری

در چند سال اخیر، به جهت تغییرات کلی در ساختار قانون آیین دادرسی کیفری، این درس بیش از پیش به یکی از دروس پُر اهمیت حقوقی تبدیل شده است.

با وجودی که قریب ۵ سال از تصویب این قانون می‌گذارد، امّا با این حال عللی از قبیل: انتشار نیافتن کتاب خاصی درخصوص بعضی موضوعات آیین دادرسی کیفری، ایجاد تأسیس‌های جدید حقوقی در این قانون، اضافه شدن مواد آیین دادرسی کیفری در مقایسه با قانون قبل و …، موجب گردید تا دغدغۀ مخاطبین حقوقی در این زمینه افزایش یابد.

مجموعه کتابی که پیش روی شماست، یکی از جامع‌ترین و کاملترین کتابها در زمینۀ آیین دادرسی کیفری است، که به قلم زرین و ارزشمند مرحوم دکتر محمود آخوندی در (۷ جلد) به رشتۀ تحریر درآمده است.

یکی از ویژگی‌های مهم این کتاب، جامع و کامل بودن مطالب آن از لحاظ محتوایی است و به خواننده این امکان را می‌دهد که یک شِمای کلی و جامع از آیین دادرسی کیفری در ذهنش نمود یابد. مقایسۀ مباحث آیین دادرسی کیفری در دوره‌های گوناگون تصویب قانون آیین دادرسی کیفری نیز از دیگر ویژگی‌های این کتاب ارزشمند محسوب می‌گردد که خواننده را از خواندن هر کتاب دیگر در این زمینه بی‌نیاز می‌کند و به جرأت می‌توان گفت که بهترین کتاب آیین دادرسی کیفری در بازار حقوقی ایران می‌باشد. چنان که تیراژ بالای این مجموعه کتاب گویای این قضیه می‌باشد.

این مجموعه کتابها شامل چه مباحثی هستند؟

مجموعه کتاب‌های شناسای آیین دادرسی کیفری در ۷ جلد (۷ دفتر) تنظیم گردیده است.

دفتر اول (جلد اول) شامل کلیات و دعاوی ناشی از جرم می‌باشد، که به ۲ باب تقسیم می‌گردد و مطالب آن به شرح زیر است: موجود

 • باب اول: در کلیات
 • فصل ۱: در مقدمات
 • فصل ۲: ویژگی‌های قوانین آیین دادرسی کیفری
 • فصل ۳: روشهای مختلف دادرسی‌های کیفری
 • فصل ۴: تحول آیین دادرسی کیفری در ایران
 • فصل ۵: منابع آیین دارسی کیفری
 • باب دوم: در دعاوی ناشی از جرم
 • فصل ۱: دعوای عمومی
 • فصل ۲: دعوای خصوصی

دفتر دوم سازمان و صلاحیت مراجع کیفری را شرح می‌دهد که تقسیم‌بندی آن به شرح زیر است: موجود

 • باب اول: مراجع کیفری
 • فصل اول: ضابطین دادگستری یا پلیس قضایی
 • فصل دوم: دادسرا
 • فصل سوم: تحقیقات مقدماتی
 • فصل چهارم: دادگاههای کیفری
 • باب دوم: صلاحیت کیفری
 • فصل اول: انواع صلاحیت
 • فصل دوم: صلاحیت اضافی
 • فصل سوم: احاله
 • فصل چهارم: صلاحیت اختصاصی هر یک از مراجع کیفری
 • فصل پنجم: اختلاف در صلاحیت
 • فصل ششم: ردّ دادرسان
 • فصل هفتم: نیابت قضایی
 • فصل هشتم: استرداد مجرمان

دفتر سوم اجرای احکام کیفری را بازگو می‌کند که در ۳ فصل به شرح زیر است: موجود

 • فصل اول: در احکامی که به موقع اجرا گذاشته می‌شوند
 • فصل دوم: در اشخاصی که احکام را اجرا می‌کنند
 • فصل سوم: در ترتیب اجرای احکام جزایی

دفتر چهارم اندیشه‌ها را بیان می‌کند که تقسیم‌بندی آن به شرح زیر است: موجود

بخش اول: اندیشه‌های محوری قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

 • فصل اول: کلیات
 • فصل دوم: یک سی و هشتم
 • فصل سوم: قاضی بدون اختیار
 • فصل چهارم: اندیشه‌های بنیادی دادگاههای عمومی و انقلاب
 • فصل پنجم: فردگرایی در قانون نویسی
 • فصل ششم: دورنمای دادگستری در دو چهره

بخش دوم: سیری در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، از لحاظ پیشبرد اهداف حقوق بشر

 • فصل اول: کلیات
 • فصل دوم: نظری به قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
 • باب اول: کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
 • فصل اول: ضابطین دادگستری و تکالیف آنان
 • فصل دوم: اختیارات دادرسی دادگاه و قاضی تحقیق
 • فصل سوم: تفتیش و بازرسی منازل و کنترل تلفن
 • فصل چهارم: بازجویی از متهم و اخذ تأمین
 • فصل پنجم: شهادت
 • فصل ششم: مرور زمان
 • باب دوم: کیفیت محاکمه
 • فصل اول: اقدامات قاضی پس از ختم تحقیقات
 • فصل دوم: وکالت در دادگاهها
 • فصل سوم: ترتیب رسیدگی و صدور رأی
 • فصل چهارم: رأی غیابی
 • فصل پنجم: رسیدگی به جرایم اطفال
 • باب سوم: تجدیدنظر احکام
 • باب چهارم: اعادۀ دادرسی
 • باب پنجم: اجرای احکام

بخش سوم: اعتراض بد احکام

 • فصل اول: کلیات
 • فصل دوم: طرق عادی اعتراض بر احکام
 • فصل سوم: طرق فوق العاده اعتراض بر احکام
 • فصل چهارم: تجدیدنظر خواهی
 • فصل پنجم: تجدیدنظر احکام مواد مخدر

بخش چهارم: اندیشه‌های گوناگون

 • فصل اول: استقلال قضات در نظام حقوقی ایران
 • فصل دوم: حق بهره‌مندی از محاکمۀ عادلانه
 • فصل سوم: توجیه و نقد یک رویۀ قضایی (سرقت غیرقابل گذشت)
 • فصل چهارم: نظام حقوقی و واقعیتهای موجود
 • فصل پنجم: پژوهش کیفری
 • فصل ششم: اثبات جرایم منافی عفت از نگاه دیگر
 • فصل هفتم: جرایم مشابه و تشدید مجازات
 • فصل هشتم: گفتارهای ویژه

دفتر پنجم: تحت عنوان کاربردی به شرح زیر می‌باشد: ناموجود

بخش اول: کلیات

 • فصل اول: ویژگی‌های تحقیقات مقدماتی
 • فصل دوم: مراجع انجام دهندۀ تحقیقات مقدماتی
 • فصل سوم: شروع به تحقیقات مقدماتی

بخش دوم: جمع‌آوری دلایل

 • فصل اول: تحقیق از شاکی
 • فصل دوم: تحقیق از متهم

بخش سوم: تأمین کیفری

 • فصل اول: مبنای تأمین کیفری
 • فصل دوم: انواع قرارهای تأمین کیفری
 • فصل سوم: تناسب تأمین
 • فصل چهارم: ضمانت اجرای قرارهای تأمین
 • فصل پنجم: مدت تأمین کیفری

بخش چهارم: قرارهای نهایی

 • فصل اول: قرار موقوفی تعقیب
 • فصل دوم: قرار منع تعقیب
 • فصل سوم: قرار مجرمیت

دفتر ششم: دادسرا و کیفرخواست را مورد بررسی قرار می‌دهد و به شرح زیر می‌باشد: موجود

بخش نخست: دادسرا

 • فصل اول: سازمان دادسرا
 • فصل دوم: وظایف دادسرا

بخش دوم: کیفرخواست

 • فصل اول: مقدمات کیفرخواست
 • فصل دوم: روش تنظیم کیفرخواست
 • فصل سوم: گردش کیفرخواست

 دفتر هفتم به اثبات بزهکاری و راهنما یی‌های آن می‌پردازد که تقسیم‌بندی آن به شرح زیر است: موجود

بخش اول: اثبات بزهکاری

 • فصل اول: شرطهای تحقق بزهکاری
 • فصل دوم: اثبات بزهکاری در گذر تاریخ
 • فصل سوم: روشهای نوین اثبات بزهکاری
 • فصل چهارم: تفاوتهای »دلیل« و »راهنما« از نگاهی دیگر
 • فصل پنجم: موضوعیت یا طریقت داشتن راهنماها
 • فصل ششم: امارۀ بی‌گناهی

بخش دوم: راهنماهای اثبات

 • فصل اول: بازجویی‌ها
 • فصل دوم: مشاهده‌ها و اماره‌ها
 • فصل سوم: کارشناسی و یافته‌های علمی

بخش سوم: «راهنما»‌های اثبات بزهکاری در جمهوری اسلامی ایران

 • فصل اول: تحول اثبات بزهکاری در ایران
 • فصل دوم: ویژگی‌های مختص جمهوری اسلامی ایران

مخاطب این مجموعه کتب چه کسانی هستند؟

مجموعه کتابهای شناسای آیین دادرسی کیفری، مجموعۀ بسیار ارزشمندی است که نه تنها قابل استفاده برای دانشجویان و داوطلبان مقاطع مختلف از دورۀ کارشناسی تا دکتری مناسب است، بلکه داوطلبین آزمونهای ورود به مشاغل مختلف از جمله: وکالت، قضاوت، مشاوران حقوقی نیز می‌توانند از آن بهره‌مند گردند.

ضمن این‌که پژوهشگران، قضات و حتی وکلا نیز جزو مخاطبین این کتاب محسوب می‌گردند زیرا به جهت تغییر قانون، این کتاب منبع بسیار مناسبی جهت فهم مطالب ماهوی در حوزۀ آیین دادرسی کیفری است.

مشخصات کالا
وزن 4518 g
ناشر

مولف

سال چاپ

نوبت چاپ

دفتراول: هفدهم
دفتر دوم: چهاردهم
دفتر سوم: دهم
دفتر چهارم: چهارم
دفتر پنجم: سوم
دفتر ششم: سوم
دفتر هفتم: دوم

تعداد صفحات

دفتر اول: 539
دفتر دوم: 600
دفتر سوم: 347
دفتر چهارم: 622
دفتر پنجم: 391
دفتر ششم: 352
دفتر هفتم: 496

قطع

نوع جلد

وزن

4518 گرم

[elementor-template id="18712"]

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوره شناسای آیین دادرسی کیفری”

کالاهای مرتبط

رفتن به بالای صفحه

راهنمای خرید از آکادمی دوراندیشان

خدمات مشتریان آکادمی دوراندیشان

راهنمای آکادمی دوراندیشان

۰۲۱-۸۸۹۳۸۸۷۲
با ما در تماس باشید

فروشگاه اینترنتی دوراندیشان، مرکزی است برای خرید انواع کتاب‌های حقوقی - دانشگاهی - کاربردی - منابع آزمون‌های حقوقی - قوانین و مقررات و خرید انواع محصولات آموزشی، ویدیویی و آزمون‌ها آزمایشی. فروشگاه اینترنتی کتاب دوراندیشان مرجع تخصصی معرفی و فروش اینترنتی کتاب‌های حقوقی در ایران است و حوزه‌های مختلف کتب دانشگاهی، کاربردی، قوانین و مقررات و منابع آزمون‌های حقوقی را شامل می شود.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دوراندیشان می‌باشد. Copyright © 2022 Doorandishan.Academy