دانشنامه اجرای احکام مدنی جلد۲ مهاجری

۳۱,۳۵۰ تومان

نویسنده: دکتر علی مهاجری/ 1397
توقیف اموال
بر اساس: قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و سایر قوانین مرتبط

در انبار موجود نمی باشد

question