حقوق مدنی جلد دوم (خانواده) کاتوزیان

۹۰,۲۵۰ تومان

نویسنده: دکتر ناصر کاتوزیان

سال چاپ: 1400 (با تجدیدنظر کامل و اضافات)

مباحث شامل این مجلد:
– اولاد
– روابط پدر و مادر و فرزندان
– نسبه, همبستگی خانوادگی و حمایت از کودکان فرزند خاندگی

1 در انبار

حقوق مدنی جلد دوم (خانواده) کاتوزیان

۹۰,۲۵۰ تومان

question