حقوق جزای اختصاصی (جلد ۴) شامبیاتی

۱۹,۰۰۰ تومان

نویسنده: دکتر هوشنگ شامبیاتی

سال چاپ: 1397
جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص

1 در انبار

حقوق جزای اختصاصی (جلد ۴) شامبیاتی

۱۹,۰۰۰ تومان

question