حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه مصالح عمومی کشور) جلد۲ شامبیاتی

۳۵,۱۵۰ تومان

نویسنده: دکتر هوشنگ شامبیاتی / 1396

بر اساس مصوبه وزارت علوم, تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران

1 در انبار

حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه مصالح عمومی کشور) جلد۲ شامبیاتی

۳۵,۱۵۰ تومان

question