حقوق ثبت املاک – تفکریان (ویرایش جدید)

۹۵,۰۰۰ تومان

نویسنده: محمود تفکریان

سال چاپ: 1400
قانون و مقررات عملیات مقدماتی و ثبت ملک/ تفکیک، تقسیم، افراز و رفع اختلافات و اشتباهات ثبتی

1 در انبار

حقوق ثبت املاک - تفکریان (ویرایش جدید)
حقوق ثبت املاک – تفکریان (ویرایش جدید)

۹۵,۰۰۰ تومان

question