حقوق تجارت به روش ساده (تاجر و شرکت های تجاری) رشیدی نسب

۹۰,۲۵۰ تومان

مؤلف: رضا رشیدی نسب

سال چاپ: 1400

تاجر و شرکت های تجاری به انضمام نمودارهای تفهیمی و سوالات برگزیده آزمون های حقوقی

کتاب حقوق تجارت به روش ساده ، نشر مشاهیر دادآفرین، با هدف آموزش سریع و آسان درس حقوق تجارت، در یک دوره دو جلدی به رشته تحریر درآمده است. در جلد اول این کتاب به مباحث حقوق تجارت 1 و 2 (تاجر و شرکت‌های تجاری) پرداخته می‌شود.

3 در انبار

حقوق تجارت به روش ساده (اسناد تجاری و ورشکستگی) جلد دوم ـ رضا رشیدی نسب
حقوق تجارت به روش ساده (تاجر و شرکت های تجاری) رشیدی نسب

۹۰,۲۵۰ تومان

question