حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) هاشمی

۱۱۴,۰۰۰ تومان

نویسنده: دکتر سید محمد هاشمی

سال چاپ: 1400
شامل اصول و مبانی کلی نظام

2 در انبار

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) هاشمی

۱۱۴,۰۰۰ تومان

question