حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد دوم) حاکمیت و نهادهای سیاسی – هاشمی

100,000 تومان 95,000 تومان

مؤلف: دکتر سیدمحمد هاشمی

سال چاپ: 1400

 

 

2 در انبار

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد دوم) حاکمیت و نهادهای سیاسی – هاشمی

100,000 تومان 95,000 تومان

question