جامع نکات حقوق جزا دکتر عظیم زاده (جدید)

77,600 تومان

به کوشش: دکتر شادی عظیم زاده

سال چاپ: 1400

(مطابق با آخرین مصوبات قوانین کیفری و تغییرات ناشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399)

برای آگاهی از مطالب ارزشمند این کتاب و مشاهده فهرست و بخشی از کتاب اینجا کلیک کنید.

29 در انبار

جامع نکات حقوق جزا دکتر عظیم زاده (جدید)
جامع نکات حقوق جزا دکتر عظیم زاده (جدید)

77,600 تومان

question