جامع نکات آیین دادرسی کیفری دکتر عظیم زاده (جدید)

۵۶,۰۰۰ تومان

نویسنده: دکتر شادی عظیم زاده

  سال چاپ: 1399

  • ارائه نکات کامل با مختصرترین مفهوم از هر مبحث مطابق سرفصل های استاندارد آموزشی و مباحث مجموعه کتاب های کمک حافظه آیین دادرسی کیفری

  • شامل 879 نکته آموزشی

  • جمع بندی و فیش نگاری مطالعاتی

  • تسهیل بازآموزی و یادآوری اهم نکات پس از یادگیری تفصیلی
    برای آگاهی از مطالب ارزشمند این کتاب و مشاهده فهرست و بخشی از کتاب اینجا کلیک کنید.

37 در انبار

جامع نکات آیین دادرسی کیفری دکتر عظیم زاده (جدید)
جامع نکات آیین دادرسی کیفری دکتر عظیم زاده (جدید)

۵۶,۰۰۰ تومان

question