مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حقوق جزا عمومی دکتر عظیم زاده (ویراست جدید)

118,400 تومان

نویسنده گان: دکتر شادی عظیم زاده/ علی جدادی

سال چاپ 1400  (ویراست جدید)

  • بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 (به همراه فیلم آموزشی رایگان)
  • بروزرسانی آزمون های برگزار شده در طی سال 98 اعم از آزمون وکالت, کارشناسی ارشد, قضاوت و مرکز وکلای قوه قضاییه و آزمون وکالت، کارشناسی ارشد و مرکز وکلای قوه قضاییه در سال 1399

40 در انبار

تست جزای عمومی عظیم زاده
مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حقوق جزا عمومی دکتر عظیم زاده (ویراست جدید)

118,400 تومان

question