مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حقوق جزا دکتر عظیم زاده (ویراست جدید)

130,000 تومان 117,000 تومان

مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 (به همراه فیلم آموزشی رایگان)

نویسنده: دکتر شادی عظیم زاده

سال چاپ 1400  (ویراست جدید)

  • بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399
  • بروزرسانی آزمون های برگزار شده در طی سال 98 اعم از آزمون وکالت, کارشناسی ارشد, قضاوت و مرکز وکلای قوه قضاییه و آزمون های کارشناسی ارشد و مرکز وکلای قوه قضاییه در سال 1399

20 در انبار

تست جزای عمومی عظیم زاده
مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حقوق جزا دکتر عظیم زاده (ویراست جدید)

130,000 تومان 117,000 تومان

question