ترجمه و تبیین شرح اللمعه جلد ۳ شهید ثانی

۸,۹۳۰ تومان

نویسنده: شهید ثانی/ 1393

مترجم: دکتر علی شیروانی و محمد مسعود عباسی

شامل مباحث: زکات, خمس, صوم, اعتکاف

1 در انبار

ترجمه و تبیین شرح اللمعه جلد ۳ شهید ثانی

۸,۹۳۰ تومان

question