ترجمه و تبیین شرح اللمعه جلد۱۱ شهید ثانی

۱۰,۶۴۰ تومان

نویسنده: شهید ثانی/ 1393

مترجم: دکتر علی شیروانی

شامل مباحث: اقرار, غصب, لقطه, احیا موات, صید و ذباحه

1 در انبار

ترجمه و تبیین شرح اللمعه جلد۱۱ شهید ثانی

۱۰,۶۴۰ تومان

question