ترجمه و تبیین شرح اللمعه جلد۱۰ شهید ثانی

۱۸,۰۵۰ تومان

نویسنده: شهید ثانی/ 1393

مترجم: دکتر علی شیروانی و محمد مسعود عباسی

شامل مباحث: دنباله نکاح, طلاق, خلع و مبارات, ایلا, لعان, عتق, تدبیر, ظهار

1 در انبار

ترجمه و تبیین شرح اللمعه جلد۱۰ شهید ثانی

۱۸,۰۵۰ تومان

question