ترجمه نموداری شرح لمعه جلد۸ شهید ثانی

۲۰,۹۰۰ تومان

نویسنده: شهید ثانی/ 1396

مترجم: دکتر حمید مسجد سرایی

شامل مباحث: غصب, لقطه, احیا موات, صید و ذباحه, اطعمه و اشربه, ارث

1 در انبار

ترجمه نموداری شرح لمعه جلد۸ شهید ثانی

۲۰,۹۰۰ تومان

question