کاملترین ترجمه نموداری شرح لمعه – جلد ۳ – شهید ثانی

۳۶,۱۰۰ تومان

نویسنده: شهید ثانی/ 1399

مترجم: دکتر حمید مسجد سرایی

شامل مباحث: کفارات, نذر, قضا, شهادات, وقف و عطیه

با متن عربی حرکت گذاری شده

1 در انبار

کاملترین ترجمه نموداری شرح لمعه – جلد ۳ – شهید ثانی

۳۶,۱۰۰ تومان

question