ترجمه نموداری شرح لمعه جلد۲ شهید ثانی

۲۵,۶۵۰ تومان

نویسنده: شهید ثانی/ سال 1397

مترجم: دکتر حمید مسجد سرایی

شامل مباحث: زکات- خمس – روزه- حج- جهاد

1 در انبار

ترجمه نموداری شرح لمعه جلد۲ شهید ثانی

۲۵,۶۵۰ تومان

question