ترجمه نموداری شرح لمعه جلد۱ شهید ثانی

۲۰,۹۰۰ تومان

نویسنده: شهید ثانی/ 1395

مترجم: دکتر حمید مسجد سرایی

شامل مباحث: طهارت – صلات

1 در انبار

ترجمه نموداری شرح لمعه جلد۱ شهید ثانی

۲۰,۹۰۰ تومان

question