تحلیل ارکان جرم (حقوق جزای اختصاصی) علیرضا درویش

۵۷,۶۰۰ تومان

مؤلفین: دکتر علیرضا درویش/ امید تاجیک

سال چاپ: 1400 

دانلود بخشی از کتاب

« مطابق با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و آخرین اصلاحات قانون صدور چک سال 1400 

29 در انبار

تحلیل ارکان جرم (حقوق جزای اختصاصی) علیرضا درویش
تحلیل ارکان جرم (حقوق جزای اختصاصی) علیرضا درویش

۵۷,۶۰۰ تومان

question