تحلیل ارکان جرم (حقوق جزای اختصاصی) علیرضا درویش

55,000 تومان 49,500 تومان

مؤلفین: دکتر علیرضا درویش/ امید تاجیک

سال چاپ: 1400 (جدید)

دانلود بخشی از کتاب

« مطابق با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و آخرین اصلاحات قانون صدور چک سال 1400 

45 در انبار

تحلیل ارکان جرم (حقوق جزای اختصاصی) علیرضا درویش
تحلیل ارکان جرم (حقوق جزای اختصاصی) علیرضا درویش

55,000 تومان 49,500 تومان

question