برنامه ریزی و جمع بندی به همراه مجموعه سوالات آزمون وکالت (۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹)

۷۸,۴۰۰ تومان

نویسنده: قاسم حسین آبادی

سال چاپ: 1400

ویژگی‌های این کتاب:

  • ارائۀ برنامه ریزی و دستورالعمل‌های گام به گام بصورت روزانه با هدف چگونگی جمع بندی مطالب مهمترین ویژگی این کتاب است!
  • مطالعه‌ی پوششی همه دروس توسط برنامه ریزی به عمل آمده در این کتاب
  • عنوان بندی موضوعات سوالات با هدف تعیین اولویت‌های مطالعاتی
  • ارائۀ پاسخ سئوالات، منطبق با کلید اصلی اعلامی از سوی سازمان سنجش

4 در انبار

برنامه ریزی و جمع بندی به همراه مجموعه سوالات آزمون وکالت (1393 تا 1399)
برنامه ریزی و جمع بندی به همراه مجموعه سوالات آزمون وکالت (۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹)

۷۸,۴۰۰ تومان