آیین دادرسی کیفری کاربردی (به همراه آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی) مهابادی

۷۹,۲۰۰ تومان

تألیف: دکتر علی اصغر مهابادی 

سال چاپ: 1400

  • به همراه آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی
  • به انضمام آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح، آیین دادرسی الکترونیکی، آیین دادرسی جرایم رایانه ای و آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی
  • مطابق با سرفصل های آموزشی دانشگاه ویژه دانشجویان و داوطلبان آزمون وکالت, قضاوت, کارشناسی ارشد و دکتری 

40 در انبار

آیین دادرسی کیفری کاربردی (به همراه آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی) مهابادی

۷۹,۲۰۰ تومان

question