آیین دادرسی کیفری – جلد دوم – خالقی

۴۰,۸۵۰ تومان

نویسنده: دکتر علی خالقی / 1399

با تجدیدنظر و اضافات مطابق با آخرین تغییرات قوانین تا اول تابستان 1399

2 در انبار

آیین-دادرسی-کیفری-خالقی
آیین دادرسی کیفری – جلد دوم – خالقی

۴۰,۸۵۰ تومان

question