آیین دادرسی کیفری جلد۲ جوانمرد

۲۳,۷۵۰ تومان

نویسنده: دکتر بهروز جوانمرد/ 1396

صلاحیت و دادگاههای کیفری, از صدور حکم بدوی تا تجدیدنظر, فرجام و اعاده دادرسی

2 در انبار

آیین دادرسی کیفری جلد۲ جوانمرد

۲۳,۷۵۰ تومان

question