آیین دادرسی کیفری (جلد ۱) خالقی

۶۱,۷۵۰ تومان

نویسنده: دکتر علی خالقی

سال چاپ: 1400

با تجدیدنظر و اضافات مطابق با آخرین تغییرات قوانین تا اول مهر 1400

2 در انبار

آیین دادرسی کیفری (جلد ۱) خالقی

۶۱,۷۵۰ تومان

question