آیین دادرسی کیفری آشوری با آخرین اصلاحات تا سال ۱۳۹۵ – جلد اول

۲۲,۳۲۵ تومان

مؤلف: دکتر محمد آشوری

جلد اول: (ویراست پنجم: با تجدیدنظر اساسی)

سال چاپ: 1395

کلیات – دعوای عمومی – دعوای خصوصی

2 در انبار

آیین دادرسی کیفری آشوری با آخرین اصلاحات تا سال ۱۳۹۵ – جلد اول

۲۲,۳۲۵ تومان

question