آیین دادرسی مدنی (دوره بنیادین) جلد نخست _ عبدالله شمس

۴۳,۷۰۰ تومان

نویسنده: دکتر عبداله شمس

سال چاپ: 1400

آیین دادرسی مدنی از مهمترین شاخه های علم حقوق است که بدین شرح معرفی می شود: “آیین دادرسی مدنی، قواعدی است که اصحاب دعوا اعم از خواهان و خوانده، قضات محاکم و اشخاص وابسته به آنها در امر قضا، در جریان دادرسی از آغاز تا فرجام رسیدگی دادگاه و صدور حکم باید رعایت کنند. منظور از اشخاص وابسته به دستگاه قضایی، مدیران دفاتر، مأمورین اطلاع و اجرای احکام، وکلاء، کارشناسان و مترجمین رسمی هستند. آئین دادرسی گاهی حقوق شکلی خوانده می‌شود و دربرابر حقوق ماهوی قرار داده می‌شود. منظور از این اصطلاح اینست که قوانین ماهوی وجود حق را مشخص می‌کنند، اما آئین دادرسی به شکل و روش اثبات و اجرای این حق می‌پردازد.”

2 در انبار

آیین دادرسی مدنی (دوره بنیادین) جلد نخست _ عبدالله شمس
آیین دادرسی مدنی (دوره بنیادین) جلد نخست _ عبدالله شمس

۴۳,۷۰۰ تومان

question