آیین دادرسی مدنی (دوره بنیادین) جلد سوم _ عبدالله شمس

۳۱,۳۵۰ تومان

نویسنده: دکتر عبداله شمس

سال چاپ: 1399

آیین دادرسی، کاربردی ترین بخش علم حقوق در مشاغل حقوقی است که افراد شاغل در مشاغل حقوقی وکالت، قضاوت، کارشناس دادگستری و… هیچ گاه بی نیاز از مطالعه و مراجعه به آن نیستند، که به تعریف دیگری به آن قوانین شکلی می گویند.

در انبار موجود نمی باشد

question