آموزش حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی – رئیسی نافچی

۸۵,۵۰۰ تومان

نویسنده: بهزاد رئیسی نافچی/با نظارت دکتر محمدمهدی توکلی

سال چاپ:1400

 

1 در انبار

آموزش حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی - رئیسی نافچی
آموزش حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی – رئیسی نافچی

۸۵,۵۰۰ تومان

question