آرای وحدت رویه حقوقی (کاربردی)

۲۰,۰۰۰ تومان

مؤلف:

دکتر مهدی فلاح خاریکی / عضو هیأت علمی دانشگاه، وکیل پایه یک دادگستری

چاپ دوم / سال 1399

مشتمل بر:

  • متن کلیه آرای وحدت رویه حقوقی معتبر و قابل استناد
  • شرح مختصر هر رأی وحدت رویه
  • نکات مرتبط با آرای وحدت رویه
  • قوانین مرتبط با آرای وحدت رویه با آخرین تغییرات و اصلاحات و معادل سازی با قوانین سابق
  • پرسش های مطروحه در آزمون های حقوقی در رابطه با آرای وحدت رویه
  • پرسش های تألیفی در رابطه با آرای وحدت رویه

24 در انبار

آرای وحدت رویه حقوقی (کاربردی)

۲۰,۰۰۰ تومان

question