آثار قراردادها و تعهدات (مدنی جلد سوم) – شهیدی

۲۵,۵۰۰ تومان

نویسنده: دکتر مهدی شهیدی / سال 1395

کتاب به علت ایراد ظاهری جلد با تخفیف 30% محاسبه می گردد.

1 در انبار

آثار قراردادها و تعهدات (مدنی جلد سوم) – شهیدی

۲۵,۵۰۰ تومان

question