منابع و ضرایب دروس آزمون وکالت

مواد آزمونی و ضرایب: مدنی (۳)- آیین دادرسی مدنی (۳) – تجارت(۲) – جزا (۲) – کیفری (۲) – اصول (۱)

تخفیف: ۱۰%
تخفیف: ۱۰%
تخفیف: ۱۰%
تخفیف: ۱۰%
در انبار موجود نمی باشد
۶۰,۰۰۰ تومان ۵۴,۰۰۰ تومان
تخفیف: ۱۰%
در انبار موجود نمی باشد
۱۱۰,۰۰۰ تومان ۹۹,۰۰۰ تومان
تخفیف: ۱۰%
تخفیف: ۱۰%
تخفیف: ۵%
در انبار موجود نمی باشد
۴۹,۰۰۰ تومان ۴۶,۵۵۰ تومان
تخفیف: ۵%
در انبار موجود نمی باشد
۲۴,۰۰۰ تومان ۲۲,۸۰۰ تومان
تخفیف: ۵%
در انبار موجود نمی باشد
۵۵,۰۰۰ تومان ۵۲,۲۵۰ تومان
تخفیف: ۵%
در انبار موجود نمی باشد
۱۳۰,۰۰۰ تومان ۱۲۳,۵۰۰ تومان
تخفیف: ۵%
در انبار موجود نمی باشد
تخفیف: ۵%
در انبار موجود نمی باشد
تخفیف: ۵%
تخفیف: ۵%
در انبار موجود نمی باشد
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۳,۷۵۰ تومان
تخفیف: ۵%
در انبار موجود نمی باشد
۶۰,۰۰۰ تومان ۵۷,۰۰۰ تومان
تخفیف: ۵%
تخفیف: ۵%
در انبار موجود نمی باشد
۱۱۰,۰۰۰ تومان ۱۰۴,۵۰۰ تومان
تخفیف: ۵%