منابع آزمون مشاوران حقوقی

آزمون مشاوران حقوقی آزمونی است که توسط مرکز امور مشاوران حقوقی ،وکلا و کارشناسان قوه قضاییه برگزار میگردد.

منابع حقوق مدنی            

نام کتاب مولف                                                 ناشر
قانون مدنی کاربردیدکتر مهدی فلاح خاریکیدوراندیشان
مختصر حقوق مدنیدکتر علی فلاحدوراندیشان
کمک حافظه حقوق مدنی(دوجلدی)دکتر مهدی فلاح خاریکیدوراندیشان
جامع نکات حقوق مدنیدکتر مهرداد زمانی/دکتر فهیمه تقوی مندیدوراندیشان
فیلم آموزشی حقوق مدنیدکتر فیض اله جعفریدوراندیشان

 منابع آیین دادرسی مدنی          

نام کتابنام مولف/نام مدرسناشر
قانون آیین دادرسی مدنیدکتر مهدی فلاح خاریکیدوراندیشان
کمک حافظه آیین دادرسی مدنی(دوجلدی)دکتر علی فلاحدوراندیشان
تست آیین دادرسی مدنیدکتر مصطفی الساندوراندیشان
جامع نکات آیین دادرسی مدنی هادی رستمیدوراندیشان
کلاس تصویری آیین دادرسی مدنیدکتر مصطفی الساندوراندیشان

منابع حقوق تجارت                  

نام کتابنام مولف/نام مدرسناشر
قانون تجارت
کمک حافظه تجارتدکتر علی فلاحدوراندیشان
کلاس تصویری حقوق تجارتدکتر فیض اله جعفریدوراندیشان

منابع حقوق جزا                      

نام کتابنام مولف/نام مدرسناشر
قانون مجازات اسلامیدوراندیشان
کمک حافظه حقوق جزای عمومیدکتر شادی عظیم زادهدوراندیشان
کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی(دوجلدی)دکتر شادی عظیم زادهدوراندیشان
تست حقوق جزادکتر شادی عظیم زادهدوراندیشان
کلاس تصویری حقوق جزای عمومیدکتر شادی عظیم زادهدوراندیشان
کلاس تصویری حقوق جزای اختصاصیدکتر شادی عظیم زادهدوراندیشان

منابع آیین دادرسی کیفری                   

نام کتابنام مولف/نام مدرسناشر
قانون آیین دادرسی کیفریدکتر تدین/دکتر مرادیدوراندیشان
کمک حافظه آیین دادرسی کیفری(دو جلدی)دکتر شادی عظیم زادهدوراندیشان
تست آیین دادرسی کیفریدکتر شادی عظیم زادهدوراندیشان
بایسته های آیین دادرسی کیفریدکتر عباس تدیندوراندیشان
فیلم آموزش آیین دادرسی کیفریدکتر عباس تدیندوراندیشان

منابع حقوق ثبت

نام کتابنام مولف/نام مدرسناشر
کمک حافظه حقوق ثبتدکتر امیر مرادیدوراندیشان
فیلم آموزش حقوق ثبتدکتر امیر مرادیدوراندیشان

منابع امورحسبی

نام کتابمولفناشر
کمک حافظه امورحسبیدکتر امیر مرادیدوراندیشان

منابع متون فقه

نام کتابنام مولف/نام مدرسناشر
تحریرالوسیلهدکتر امیر مرادیدوراندیشان

منابع قوانین خاص و آرای وحدت رویه

نام کتابنام مولفناشر
قوانین خاص حقوقیمهدی رحیمی نسبدوراندیشان
قوانین خاص کیفریمهدی رحیمی نسبدوراندیشان
آرای وحدت رویه کاربردیعلی سلیمیدوراندیشان
تست قوانین خاص حقوقیدکتر مهدی فلاح خاریکیدوراندیشان
۹۸,۰۰۰ تومان
تخفیف: ۲۰%
۷۷,۶۰۰ تومان
تخفیف: ۲۰%
۱۱۸,۴۰۰ تومان
تخفیف: ۲۰%
۷۸,۴۰۰ تومان
تخفیف: ۲۰%
۷۹,۲۰۰ تومان
تخفیف: ۲۰%
۱۴۶,۴۰۰ تومان
تخفیف: ۲۰%
۷۷,۶۰۰ تومان
تخفیف: ۲۰%
۸۴,۰۰۰ تومان
تخفیف: ۲۰%
۷۸,۴۰۰ تومان
تخفیف: ۲۰%
۹۲,۰۰۰ تومان
تخفیف: ۲۰%
۴۰,۰۰۰ تومان
تخفیف: ۲۰%
۵۲,۰۰۰ تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *