دانلود رایگان

پی دی اف قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

تست جزای اختصاصی

مدرس: دکتر شادی عظیم زاده

 

برای دانلود پی دی اف اصلاحیه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری کتاب تست جزای اختصاصی کلیک کنید