تعهد تخیری و تنفیذ معاملات تملیکی

دلیل عدم اعتبار تعهد تخییری در معاملات تملیکی چیست ؟

تعهد تخییری ، تعهدی است که در آن ذمه متعهد به جای یک موضوع به دو یا چند موضوع مشغول میگردد . اما متعهد مخیر است با ایفای هر یک از موضوعات مورد تعهد ، موجبات برائت ذمه خود را فراهم آورد .

علی رقم اعتبار این نوع از تعهدات در حقوق بسیاری از کشور های غربی ، مشروعیت آن در حقوق ایران و علی الخصوص فقه امامیه مورد مناقشه قرار گرفته .

در فقه امامیه ، بزرگانی از فقها به دلیل عدم وجود دلیل معتبری مبنی بر منع چنین تعهداتی حکم بر صحت آن داده اند . اشکال مخالفان نیز در نفوذ معاوضاتی مانند بیع و اجاره است که جزء عقود تملیکی است نه عهدی .

در نظام حقوقی ایران نیز با پذیرش این مطلب که صرف مردد بودن نمیتواند فی النفسه دلیلی بر بطلان قرار داد ها و تعهدات باشد مگر آنکه موجب غرر گردد .

حداقل میتوان در غیر از عقود تملیکی قائل به صحت و اعتبار این نوع از تعهدات بود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *